Politica noastră de confidențialitate a site-ului

Informatii Generale

FLAGA GPL Romania SRL

 

Adresa:

RO-415500 Salonta, Judetul Bihor,

Str. Ghestului Fn.

 

Tel.: +40 (0) 259 411780

Fax: +40 (0) 259 412967

Email: office(at)flaga.ro

 

Nr. Inmatriculare O.R.C.: J05/522/1998,

Cod Fiscal: RO 10433729

 

Banca: UniCredit Tiriac Bank - Sucursala ORADEA,

Cont Bancar: IBAN RO 07 BACX 0000 0003 3002 3000

 

 

Data ultimei modificări: 25 mai 2018

Flaga GPL Romania SRL („Flaga”), se angajează să asigure confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră personale, două principii protejate de Carta Uniunii Europene în domeniul Drepturilor Fundamentale ale Omului a. Flaga este o filială afiliată a UGI International. UGI International, Spațiul Economic European ("EEA"), filialele elvețiene și britanice, inclusiv Flaga, sunt denumite colectiv în această notificare de confidențialitate drept "UGI." Noi colectăm și procesăm datele dumneavoastră personale furnizate de dumneavoastră, client sau potențial client sau generate de dumneavoastră în urma utilizării serviciilor noastre și achiziționării produselor noastre. Această notificare de confidențialitate vă este furnizată în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea, incluzând, dar fără a se limita la, legile care pun în aplicare Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 (GDPR) (denumite împreună "Legea privind confidențialitatea datelor"). Se aplică numai rezidenților din SEE, Elveția și Regatul Unit care utilizează serviciile noastre sau doresc să facă acest lucru și explică datele personale (așa cum sunt definite în legile privind confidențialitatea datelor) pe care ni le furnizați și modul în care folosim datele dumneavoastră personale pentru a vă furniza serviciile și produsele noastre. Această notificare de confidențialitate nu se aplică clienților, clienților anteriori sau clienților potențiali din orice alt teritoriu decât SEE, Elveția și Marea Britanie.

 

Flaga poate fi un controlor de date în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor aplicabile în ceea ce privește datele dumneavoastră personale. Un controlor de date determină scopurile și mijloacele de procesare a datelor dumneavoastră personale și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că prelucrarea este efectuată în conformitate cu legislația aplicabilă. Includem în această notificare de confidențialitate un rezumat al drepturilor dumneavoastră. de a controla modul în care folosim datele dumneavoastră. personale. Flaga este un furnizor de servicii pentru clienții noștri și, prin urmare, ne propunem să vă punem pe dumneavoastră, clientul, în control cu privire la modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Această notificare de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Utilizarea continuă a serviciilor noastre și / sau achiziționarea produselor noastre indică faptul că ați confirmat notificarea actualizată de confidențialitate aplicabilă în acel moment.

 

Datele dumneavoastră personale

 

Datele dumneavoastră personale includ orice informații referitoare la dumneavoastră în cazul în care sunteți identificat sau datele cu care vă puteți identifica. Putem colecta și procesa următoarele date personale: (i) numele și prenumele dumneavoastră.; (ii) adresele dumneavoastră poștale și de e-mail (dacă sunt furnizate de dumneavoastră.); (iii) adresa de livrare și coordonatele GPS; (iv) data și locul nașterii; (v) numerele dumneavoastră de telefon fix și / sau celular / mobil; (vi) codul dumneavoastră de client; (vii) identificatori, cum ar fi numărul CNP; și / sau (viii) detaliile dumneavoastră bancare.

 

Colectăm diferite tipuri de date personale din diferite surse, inclusiv: (i) informațiile despre cont pe care ni le furnizați atunci când deschideți și modificați contul; (ii) informațiile pe care ni le furnizați direct atunci când vă înregistrați pentru a utiliza site-ul nostru; (iii) informațiile pe care ni le furnizați pentru a obține servicii sau produse furnizate de noi; (iv) informațiile pe care le colectăm cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre, achiziționarea produselor noastre și furnizate de dumneavoastră în e-mailuri sau apeluri telefonice către noi sau către terțe părți autorizate de noi; și (v) informațiile pe care le colectăm pentru a procesa plățile online.

 

Unele dintre datele personale pe care ni le furnizați pot include informații medicale sau alte categorii sensibile sau speciale de date cu caracter personal. Dacă ne furnizați aceste informații, le vom folosi numai dacă este relevant pentru angajamentul dumneavoastră. (de exemplu, în modul nostru de comunicare cu dumneavoastră. sau, dacă este necesar, pentru a furniza serviciile sau a răspunde solicitării dumneavoastră.).

 

În plus, putem combina datele dumneavoastră personale colectate la data semnării contractului cu alte date personale pe care noi sau terțe părți le colectăm în mod legal despre dumneavoastră., cum ar fi în special comunicările noastre prin e-mail, telefon sau altfel, sau înregistrări făcute în timpul comunicărilor noastre telefonice. În cazul în care înregistrăm apeluri (așa cum vi se comunică la începutul acestor apeluri înregistrate), aceste apeluri vor conține datele dumneavoastră. personale și vom păstra înregistrările acestor apeluri în conformitate cu perioadele noastre de păstrare (a se vedea mai jos în această notificare). Toate datele dumneavoastră personale, colectate direct sau indirect, vor fi procesate și protejate în conformitate cu această notificare de confidențialitate.

 

 

Colectăm câteva date personale cu acordul dumneavoastră, după cum urmează:

 • în scopuri de marketing, abonarea la primirea informațiilor comerciale sau promoționale, vizite la domiciliu, participarea. sau înscrierea dumneavoastră la un târg sau eveniment;
 • utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor noastre, în special atunci când creați sau gestionați contul dumneavoastră de client;
 • comunicațiile noastre, in special cu serviciul de relații cu clienții sau cu serviciul de livrare;
 • monitorizarea calității serviciilor noastre, în special a înregistrărilor convorbirilor noastre telefonice;
 • gestionarea programelor noastre de loialitate;
 • înregistrarea declarațiilor de depozitare a buteliilor / rezervoarelor noastre de gaz natural;
 • Participarea la competiții, concursuri sau sondaje; și / sau
 • Efectuarea de sondaje de către furnizorii specializați de servicii.

Nu solicităm și, în măsura în care știm, nu colectăm date cu caracter personal privind minorii sub vârsta de 16 ani.

 

 

De ce colectăm datele dumneavoastră personale?

 

Colectăm și procesăm datele dumneavoastră personale pentru a ne desfășura activitatea, pentru a vă asigura că beneficiați de servicii de calitate. Colectăm numai date personale adecvate, pertinente și limitate la ceea ce este necesar în lumina scopurilor pentru care sunt procesate.

 

Baza legală pentru colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale constă în derularea tuturor etapelor precontractuale și contractuale și derularea contractului de furnizare a energiei încheiat între dumneavoastră și Flaga ("Contractul"). De asemenea, colectăm datele dumneavoastră. personale pentru a ne respecta obligațiile legale, de reglementare și contractuale și, de asemenea, pentru a apăra și a stabili interesele noastre, în special creanțele legale și alte litigii cu clienții și / sau cu terțe părți.

 

În sensul prezentei notificări, etapele precontractuale înseamnă orice acțiune pe care o întreprindem în timpul prezentării serviciilor noastre și a ofertelor de produse care pot necesita colectarea de date personale pentru a răspunde așteptărilor dumneavoastră.

 

Furnizarea de date personale este necesară pentru încheierea și executarea Contractului. Dacă datele dumneavoastră. personale nu sunt furnizate, nu vom putea satisface solicitările dumneavoastră. și nu vă vom furniza produsele și serviciile solicitate. Mai precis, folosim datele dumneavoastră personale din următoarele motive:

 

 • pentru a ne îndeplini obligațiile de a furniza produse și servicii prevăzute în Contract;
 • pentru activarea tranzacțiilor de procesare a plăților;
 • pentru a vă furniza servicii care să vă satisfacă nevoile;
 • pentru a vă transmite informații comerciale și de publicitate, pe baza preferințelor și cu acordul dumneavoastră.
 • Dezvoltarea de produse eficiente și inovatoare;
 • Realizarea de analize, elaborarea de statistici și utilizarea analizelor de date pentru a ne adapta activitățile noastre comerciale și logistice;
 • Facilitarea realizării comenzilor, inclusiv planificarea rutei și prognozarea cererii;
 • Respectarea obligațiilor și cerințelor noastre legale și de reglementare;
 • Gestionarea oricărui litigiu cu dumneavoastră. sau cu o terță parte în care sunt implicate datele dumneavoastră personale;
 • Efectuarea prelucrării și profilării automate; și
 • pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră

 

 

Ce facem cu datele dumneavoastră personale

 

Toate datele personale colectate de la dumneavoastră sau generate de dumneavoastră. sunt utilizate pentru furnizarea serviciilor. Prin urmare, motivul nostru legal de prelucrare este de a respecta Contractul și / sau de a lua măsuri precontractuale în acest sens.

 

De asemenea, procesăm datele dumneavoastră personale în interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți, care includ cerințele noastre de a utiliza datele dumneavoastră. personale în litigii sau în alte scopuri legale care ne implică pe noi și / sau oricare dintre afiliații noștri și pot include, de asemenea, necesitatea transferului datelor dumneavoastră. personale către țări terțe, fără legi adecvate privind protecția datelor, cum ar fi Statele Unite, unde își are sediul compania noastră mamă. În acest caz, vom lua măsurile adecvate pentru a vă proteja datele personale, conform cerințelor Legii privind confidențialitatea datelor. Vom proteja confidențialitatea și securitatea categoriilor speciale de date cu caracter personal, conform prevederilor legale privind confidențialitatea datelor.

 

De asemenea, vă puteți da acordul cu privire la datele personale descrise mai sus în această notificare. Nu vom folosi datele dumneavoastră. personale în scopuri suplimentare fără consimțământul dumneavoastră. Aveți dreptul să ne spuneți că nu doriți să fiți contactați de noi pentru alte scopuri în orice moment după ce vă dați inițial consimțământul. De asemenea, ne permiteți să procesăm datele dumneavoastră. personale pentru a ne conforma obligațiilor legale și de reglementare și / sau obligațiilor contractuale față de dumneavoastră. de a vă furniza serviciile, de a vă gestiona contul și de a gestiona orice probleme tehnice sau solicitări de asistență care pot apărea.

 

Unele dintre datele dumneavoastră. personale sunt procesate de noi în Statele Unite și sunt ținute pe servere în Statele Unite. Prin utilizarea serviciilor noastre, declarați în mod expres și sunteți de acord cu transferul anumitor date personale către Statele Unite, care pot avea un standard mai scăzut al legilor privind confidențialitatea datelor în țara dumneavoastră. de reședință. Măsurile noastre de securitate sunt descrise mai jos în această notificare de confidențialitate.

 

Datele dumneavoastră. personale pot fi transmise următorilor destinatari, dacă transmiterea acestora este necesară pentru atingerea scopului colectării și prelucrării datelor dumneavoastră. personale:

 

 • Beneficiari interni: centrele noastre de clienți și birourile de logistică; departamentele noastre financiare, juridice și de marketing; departamentele de marketing ale filialelor noastre; precum și funcțiile de control legal și intern ale afiliaților noștri, inclusiv ale societății-mamă, care se pot afla în țări terțe, care trebuie să respecte cerințele aplicabile privind confidențialitatea datelor. 
 • Destinatari terți angajați de noi pentru a îndeplini Contractul sau pentru a ne permite să furnizăm serviciile și produsele clienților noștri, consultanților externi și auditorilor noștri, partenerilor noștri (dacă este cazul) și furnizorilor de servicii angajați de noi; beneficiarii terți includ: transportatori; inspectorii și persoanele responsabile de întreținerea instalațiilor tehnice; centre de apel; organizatori de evenimente, relații publice, agenții de publicitate și de marketing; platforme partenere; generatori lider de imprimante, gestionarea documentelor și a copiilor fizice sau furnizori de arhivare online; furnizori de studii sau analize statistice; furnizori de întreținere pentru aplicații terțe, servicii software și stocare; bănci; și, în cazul unui litigiu, anchetatori, consilieri juridici, agenții de colectare, executorii judecătorești, avocații și notarii și părțile în litigiu.

Nu permitem altor terțe părți să aibă acces la datele dumneavoastră. personale, cu excepția cazului în care este necesar sau permis de legile aplicabile sau în conformitate cu politicile noastre de confidențialitate. Putem divulga datele dumneavoastră personale subcontractanților, agenților sau furnizorilor de servicii de plată (care pot fi localizați în Statele Unite sau în afara SEE) cu care contractăm pentru a ne asista în furnizarea serviciilor, cu condiția ca orice astfel de subcontractanți sau agenți să fie conveniți în scris să respecte standardele de confidențialitate și securitate descrise în această notificare de confidențialitate. În orice situație, transferul datelor dumneavoastră. personale va fi acoperit de clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene încheiate de entitățile în cauză

 

Pot exista cazuri în care vă vom dezvălui datele personale altor părți pentru a: (i) respecta legea sau a răspunde reclamaților legale obligatorii (cum ar fi un mandat de percheziție sau un ordin judecătoresc) sau unei solicitări de informații de la o autoritate de reglementare sau altfel pentru scopuri legale; (ii) pentru a verifica sau pentru a aplica respectarea politicilor care guvernează serviciile; sau (iii) pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a oricăror dintre afiliații, partenerii de afaceri sau clienții noștri sau în alte scopuri legitime ale afacerii noastre și / sau ale afiliaților noștri și în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor. Este posibil să trimitem datele personale altor entități juridice în legătură cu vânzarea, cesionarea, fuziunea sau alt transfer al întregii sau unei părți din afacerea noastră către entitatea respectivă.

 

În orice situație în care trebuie să transferăm datele dumneavoastră. personale unor terțe părți, vom restrânge natura și categoriile de date personale la ceea ce este necesar pentru a respecta obligațiilor contractuale față de dumneavoastră. sau cerințele legale și / sau de reglementare. Vă putem de-identifica datele personale pentru a vă proteja confidențialitatea.

 

 

Cum protejăm datele dumneavoastră personale

 

Luăm măsuri pentru a asigura protecția datelor personale din proiectarea produselor, serviciilor, site-urilor și aplicațiilor noastre. Transferul datelor dumneavoastră. bancare este criptat prin protocolul Secure Socket Layer (SSL). Angajații noștri au la cunoștință restricțiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și se angajează periodic în instruirea privind confidențialitatea datelor și respectă politicile interne în conformitate cu reglementările europene și naționale aplicabile.

 

Înțelegem că stocarea datelor într-o manieră sigură este esențială. În consecință, stocăm datele personale și alte date utilizând garanții fizice, tehnice și administrative adecvate pentru a asigura datele împotriva riscurilor previzibile, cum ar fi utilizarea neautorizată, accesul, dezvăluirea, distrugerea sau modificarea acestora. Deși facem eforturi cu bună credință pentru a stoca informațiile pe care le colectăm într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea completă. În plus, în timp ce ne străduim să asigurăm integritatea și securitatea rețelelor și a sistemelor noastre, nu putem garanta că măsurile noastre de securitate vor împiedica "hackerii" unor terțe părți să obțină aceste informații în mod ilegal.

 

Tranzacționăm cu terți care respectă drepturile de confidențialitate și le limităm accesul numai la acele date personale necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile. Schimburile de informații se realizează prin protocoale sigure. Pentru a vă asigura un nivel ridicat de securitate a datelor dumneavoastră. personale, subcontractanții noștri sunt supuși controalelor și auditurilor conform Legii privind confidențialitatea datelor.

 

 

Perioada de păstrare

 

Păstrăm datele dumneavoastră. personale referitoare la utilizarea serviciilor noastre pe durata relației cu clienții și pentru perioada specifică legală a țării, plus un an suplimentar după ce contul clientului este închis pentru cerințele legale, de reglementare, de audit și de impozitare. După expirarea acestei perioade, datele personale referitoare la contul dumneavoastră. și utilizarea de către dumneavoastră. a serviciilor vor fi șterse sau de-identificate în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor. Orice date personale pe care ni le-ați furnizat în scopuri de marketing vor fi păstrate până când ne veți anunța că nu mai doriți să primiți aceste informații.

 

 

Notificarea cu privire la alte produse sau servicii

 

Dorim să vă folosim numele și adresa de e-mail pentru a vă informa despre viitoarele noastre servicii sau servicii conexe, oferte și produse similare. Dacă ne oferiți consimțământul dumneavoastră. pentru a primi comunicări de marketing, vă vom oferi dreptul de a vă dezabona de la fiecare comunicare electronică. Aceste informații nu sunt transmise terțelor părți și vă puteți dezabona în orice moment prin e-mail sau prin intermediul site-ului nostru web.

 

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 

Aveți un număr de drepturi suplimentare legate de datele dumneavoastră. personale în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor. În anumite condiții, în conformitate cu legile privind confidențialitatea datelor, puteți solicita: (i) accesul la datele dumneavoastră. personale; (ii) rectificarea datelor personale existente; (iii) ștergerea datelor dumneavoastră. personale, sub rezerva altor obligații de reglementare sau contractuale; (iv) purtarea datelor dumneavoastră. personale (dreptul de portare vă permite să obțineți unele dintre datele dumneavoastră într-un format deschis, ușor de citit electronic), unde datele sunt prelucrate pe baza consimțământului și prin mijloace automate; (v) obiecții privind prelucrarea datelor dumneavoastră. personale; sau (vi) restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră. personale pentru a verifica exactitatea lor, a obiecta la ștergerea sau exercitarea acestora sau pentru a vă apăra drepturile legale.

 

Dacă vă exercitați dreptul de a solicita să ștergem datele dumneavoastră. personale sau să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră. personale, trebuie să știți că acest lucru va compromite capacitatea noastră de a vă furniza serviciile și produsele noastre.

 

Dacă doriți să adresați o plângere cu privire la modul în care am tratat datele dumneavoastră personale, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor ale cărui detalii pot fi furnizate la cerere sau puteți trimite un e-mail la privacy@ugiintl.com. Responsabilul nostru pentru protecția datelor va investiga problema și vă va răspunde prompt sau vă puteți adresa autorității de supraveghere din țara dumneavoastră de reședință.

 

Dacă aveți întrebări legate de această notificare de confidențialitate sau de gestionarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să contactați privacy@ugiintl.com.